دانشگاه ها و مدارس و مراکز تحقیقاتی

دانشگاه بوعلی همدان اموزش فنی شهید چمران کرمان دانشگاه شاهرود
دانشگاه علوم پزشکی کردستان مجتمع اموزشی عالی شاهرود دانشگاه ارومیه
مدرسه شهید خدایی تربیت معلم شهید مطهری بروجرد مرکز تحقیقات علوم ازمایشگاهی
دانشگاه علامه طباطبایی خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی دانشکده هوایی
مدرسه پسرانه شهید درشتی کرج دانشگاه نیروی هوایی دانشکده علوم دانشگاه تهران
دانشگاه پیام نور ساوه دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه اصفهان
دانشگاه گیلان دانشگاه علوم پزشکی تبریز هنرستان فنی شهید مطهری زنجان
دانشکده فنی تهران دانشکده تهران دانشکده گروه علوم فیزیک دانشکده علوم پزشکی زنجان
دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشگاه شهید بهشتی
مرکز اموزش عالی امام خمینی دیرستان البرز دانشگاه ازاد اسلامی کاشان
مرکز اموزش فنی و حرفه ای شاهرود دانشگاه فردوسی  سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
موسسه تحقیقات صنعتی نفیسی دانشگاه علم و صنعت مرکز تحقیقات جهاد سازندگی
مرکز تحقیقات و نواوری خودرو مرکز تحقیقات خاک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم قرانی شاهرود دانشگاه علوم شهید بهشتی دانشکده امور اقتصادی
دانشگاه ازاد ساوه دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد تفرش دانشگاه تهران خوابگاه
دانشگاه شهید رجایی دانشگاه گیلان سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
دانشگاه حضرت امیرالمومنین اصفهان دانشگاه صنعتی شریف مرکز اموزش فنی و حفه ای هشترود
دانشگاه علم پزشکی زلهدان دانشگه فنی و حرفه ای شاهرود دانشگاه ازاد شاهرضا
دنشگاه امام حسین دانشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  

 • تهران، میدان هفت تیر، ابتدای بزرگراه مدرس، روبروی سه راه زهره، پلاک 38

 • 021-88300361

  /

  021-88307940

  /

  021-88830408

 • 021-88307375

 • mashalkaveh@yahoo.com

 • Telegram link : @mashalkaveh1

 • ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16